Energirådgivning

ENERGIRÅDGIVNING KAN OMFATTE:

ENERGIRAMME
Det totale overblik – i én rapport
Energirammen er til dig, der ønsker det fuldstændige overblik over energiforbruget i din bygning. En energiramme fortæller præcist hvor stort et energibehov der er i din bygning. Det inkluderer blandt andet:

  • Køling
  • Opvarmning
  • Varmt brugsvand
  • Ventilation

Energirammen tager højde for alle mulige påvirkninger, herunder omgivende klima, bygningens klimaskærm, varmeanlæg, bygningens konstruktion og meget mere.

Detaljeret rapport
Som afslutning på udarbejdelse af energirammen får du en rapport, hvor du kan læse detaljer om de enkelte energiforbrugende elementer i din bygning. Det betyder, at du får en analyse af blandt andet dit varmeanlægs effektivitet, effektiviteten i eventuelle køle- og ventilationsanlæg og varmeforsyning.

Det giver dig de bedste forudsætninger for, at sætte ind hvor det virkelig kan betale sig. En energiramme er naturligvis en øjeblikkelig udgift, men med rapportens grundige analyser er mulighederne optimale for at sætte rigtigt ind.

Yderligere oplysninger eller bestil din energiramme
Ønsker du yderligere oplysninger, eller ønsker du blot et uforpligtende tilbud på udarbejdelse af energiramme, så kontakt ingeniørfirmaet Søren Sørensen allerede i dag.

ENERGIMÆRKNING
En energimærkning kan være din nøgle til et mere miljøvenligt hus. Og heldigvis kan det betale sig at være miljøvenlig. Gennem tiden er prisen for at opvarme bygninger steget markant, og i dag er det en væsentlig udgiftspost i såvel privatbudgettet som i virksomhedernes årsregnskaber.

Med en energimærkning får du det komplette overblik over bygningens energiforbrug. Med energimærkningen bliver der udarbejdet forslag til forbedringer, der kan spare energi og dermed skåne miljøet.

Certificeret til at hjælpe dig
Ingeniørfirmaet Søren Sørensen er certificeret til at udarbejde energimærkning, og er derfor din oplagte samarbejdspartner, når der skal udarbejdes energimærkning til din bygning.

I forbindelse med bolighandler, er energimærkningen obligatorisk, da ejendomsmæglere ikke må udbyde boliger til salg, hvis der ikke foreligger en gyldig energimærkning.

Giver dig overblik
Men det er ikke kun i forbindelse med salg, at en energimærkning kan vise sig nødvendig. Det kan også være en god idé, at udarbejde energimærkningen, hvis du har et højt varmeforbrug, og har brug for et overblik over, hvad du kan gøre for at mindske dine udgifter.

TERMOGRAFI
I både gamle og nye huse kan der være store varmetab, som følge af dårligt isoleringsmateriel, eller hvis isoleringen sunket sammen i bunden af hulmuren. Oftest er der dog tale om kuldebroer eller ”huller” i isoleringen.

Find hullerne med termografi
Her er termografi en mulighed for præcist at udpege de områder, hvor varmen siver ud fra bygningen.

Termografi er fotografering med infrarød teknik – nærmest som røntgenfotografering. Dermed får du et gennemgående billede af isoleringen i din bygning, og dermed kan du fastslå, hvor der er brug for efterisolering.

Hurtigt tjent ind
Termografi er så effektiv at den kan foretages, når den udendørs temperatur er under 15 grader celsius. Resultatet er en grundig rapport, som viser præcist hvor der skal sættes ind med efterisolering. Og faktisk kan prisen for termografien tjenes ind i løbet af kort tid, så der er ingen grund til at vente.

ENERGIKONSULENT

  • Varmetabsrammer/energiramme
  • Energimærke
  • Termografering

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. +45 8647 7099 eller send os en email på 8981@ssconsult.dk og hør hvad vi kan gøre for dig.

Få det totale overblik